دعا امام سجاد برای افزایش روزی


یکی از بهترین راه های افزایش روزی دعا در پیشگاه خداوند است.دعا یعنی بنده در مقابل پروردگارش احساس نیاز میکند و خود را مخلوق او می داند .خداوند نیز دعای او را مستجاب خواهد کرد.

دعایی از حضرت امام سجاد علیه اسلام برای رزق و روزی :

 doa 346 (1)

حـضـرت صـادق (ع ) فـرمـود: كـه على بن الحسين عليهما السلام اين دعا را مى خواند:

اللَّهـُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الْمَعِيشَةِ مَعِيشَةً أَتَقَوَّى بِهَا عَلَى جَمِيعِ حَوَائِجِي وَ أَتَوَصَّلُ بِهَا فـِي الْحـَيـَاةِ إِلَى

آخـِرَتـِي مـِنْ غـَيـْرِ أَنْ تـُتـْرِفـَنـِي فِيهَا فَأَطْغَى أَوْ تَقْتُرَ بِهَا عَلَيَّ فَأَشْقَى أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ حَلَالِ رِزْقِكَ وَ أَفِضْ

عَلَيَّ مِنْ سَيْبِ فَضْلِكَ نِعْمَةً مِنْكَ سَابِغَةً وَ عـَطـَاءً غـَيـْرَ مـَمْنُونٍ ثُمَّ لَا تَشْغَلْنِي عَنْ شُكْرِ نِعْمَتِكَ بِإِكْثَارٍ مِنْهَا

تُلْهِينِي بَهْجَتُهُ وَ تـَفـْتـِنِّي زَهَرَاتُ زَهْوَتِهِ وَ لَا بِإِقْلَالٍ عَلَيَّ مِنْهَا يَقْصُرُ بِعَمَلِي كَدُّهُ وَ يَمْلَأُ صَدْرِي هَمُّهُ أَعـْطـِنـِي

مِنْ ذَلِكَ يَا إِلَهِي غِنًى عَنْ شِرَارِ خَلْقِكَ وَ بَلَاغاً أَنَالُ بِهِ رِضْوَانَكَ وَ أَعُوذُ بِكَ يَا إِلَهِي مِنْ شَرِّ الدُّنْيَا وَ شَرِّ مَا

فِيهَا لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا عَلَيَّ سِجْناً وَ لَا فِرَاقَهَا عَلَيَّ حُزْناً أَخـْرِجـْنـِي مـِنْ فـِتـْنـَتـِهـَا مَرْضِيّاً عَنِّي مَقْبُولًا فِيهَا عَمَلِي

إِلَى دَارِ الْحَيَوَانِ وَ مَسَاكِنِ الْأَخـْيَارِ وَ أَبْدِلْنِي بِالدُّنْيَا الْفَانِيَةِ نَعِيمَ الدَّارِ الْبَاقِيَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَزْلِهَا

وَ زِلْزَالِهـَا وَ سـَطـَوَاتِ شـَيـَاطـِينِهَا وَ سَلَاطِينِهَا وَ نَكَالِهَا وَ مِنْ بَغْيِ مَنْ بَغَى عَلَيَّ فِيهَا اللَّهـُمَّ مـَنْ كـَادَنـِي

فَكِدْهُ وَ مَنْ أَرَادَنِي فَأَرِدْهُ وَ فُلَّ عَنِّي حَدَّ مَنْ نَصَبَ لِي حَدَّهُ وَ أَطْفِ عَنِّي نَارَ مَنْ شَبَّ لِي وَقُودَهُ وَ اكْفِنِي مَكْرَ

الْمَكَرَةِ وَ افْقَأْ عَنِّي عُيُونَ الْكَفَرَةِ وَ اكْفِنِي هَمَّ مَنْ أَدْخَلَ عَلَيَّ هَمَّهُ وَ ادْفَعْ عَنِّي شَرَّ الْحَسَدَةِ وَ اعْصِمْنِي مِنْ

ذَلِكَ بِالسَّكِينَةِ وَ أَلْبِسْنِي دِرْعَكَ الْحـَصِينَةَ وَ اخْبَأْنِي فِي سِتْرِكَ الْوَاقِي وَ أَصْلِحْ لِي حَالِي وَ صَدِّقْ قَوْلِي بِفَعَالِي

وَ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَ مَالِي

 

.

.

.

.

(كـه تـرجـمـه اش چـنـين است ):

بار خدايا از تو خواهم معيشت خوبى كه بدان وسيله بهمه حـوائجـم نيرو بگيرم و در اين دوران زندگى بدان

وسيله بآخرتم رسم ، بدون آنكه مرا در آن بخوشگذارنى وادار كنى تا در نتيجه سركش شوم يا بر من تنگ

گيرى كه بدبخت شوم ، روزى مرا از روزى حلال خود وسيع گردان و از باران فضيلت بر من فرو ريز، و نعمتى

پيوسته و عطائى بى منت (بمن بده ) سپس بواسطه زيادى آن مرا از شكر آن باز مـدار كـه خـرمـى آن مـرا

بـخـود سـرگـرم سـازد، و درخـشـنـدگـى شـكـوفـه هـايـش مـرا گـول زنـد (يـا گـمـراه سـازد) و بـكـمـى آن

مـرا دچـار مـسـاز كـه رنـج تـحـصـيـل آن مرا از كردار و عبادتم باز دارد و اندوه بدست آوردنش سينه ام را فرا

گيرد، بـار خـدايـا چـندان روزى بمن بده براى بى نيازى از بدان خلقت ، و وسيله اى باشد كه مرا بخشنودى

(يا رضوانت ) برساند، واى خداى من بتو پناه برم از شر دنيا و شر آنچه در آنـسـت ، دنيا را بر من زندان مساز،

و جدايى آن را اندوه من مكن ، مرا از فتنه هايش بيرون بـر بـدانـسـان كـه مورد پسند باشم ، و كردارم مورد

پذيرش باشد كه بخانه جاويدان زندگى و محل سكونت نيكانم برساند، و بجاى دنياى فانى نعمتهاى خانه

باقى را بمن ارزانى كن ، بار خدايا منن بتو پناه برم از تنگدستى و سختى و پريشانيهاى دنيا و حمله

شياطين و سلاطين آن و از شكنجه هايش ، و از ستم آنكه در اين دنيا بمن ستم كند.

بـار خـدايـا هر كه بمن كيد كند با او كيد كن ، و هر كه آهنگ من كند آهنگ او كن ، و تيغ آنكس كـه بـر روى

مـن تيغ كشدتيغش ‍ را كند نما، و آتش آنكس كه براى من آتش افروزد خاموش سـاز، و مكر مكر كنندگان را از

من كفايت كن ، و چشم كافران از توجه بمن از بيخ در آور، و اندوه آنكس كه اندوهش را بر من وارد كند كفايت

نما، و شر حسودان را از من باز دار، و با آرامـش خـود مـن را از آن نـگـهـدار، و زره نـگـهـبـان خـود را بـمـن

بـپـوشان ، و من را در پرده پـوشـانـنـده خـود مـستور دار، و حالم را اصلاح كن و گفتارم را بكردارم تصديق كن

(يعنى كردارم را گواه راست گفتارم كن ) و درباره خاندان و مالم بركت بمن ده ))).

 

 

منبع : اصول كافى جلد 4 صفحه : 335 رواية : 13

 

 

دیدگاهتان را بنویسید